zdjęcie Arkadiusz Pietrzak

KANCELARIA

Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Pietrzak jest dynamicznie rozwijającą się firmą prawniczą, która świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym od 2016 roku.

W wykonywaniu zawodu, zapewnia indywidualne podejście do Klienta i osobisty udział w prowadzeniu zleconej sprawy przed sądami, prokuraturą, organami państwowymi i innymi podmiotami.

Na powyższe składa się m.in. zapewnienie Klientowi prostych, profesjonalnych, szybkich i skutecznych rozwiązań w postaci:
• porad prawnych,
• opinii prawnych,
• pism procesowych,
• przeprowadzania szkoleń z zakresu prawa,
• szeroko rozumianej reprezentacji Klienta przed różnego rodzaju podmiotami,
• mediacji.

Misją Kancelarii jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa prawnego, dyskrecji oraz najbardziej efektywnych, profesjonalnych rozwiązań w danej sprawie.

Klient jest na bieżąco informowany o stanie zleconej sprawy.

Kancelaria:
• świadczy swoje usługi na terytorium całej Polski, m.in. w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku, tj. ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego,
• oferuje również pomoc osobom przebywającym na stałe poza granicami kraju,
• zapewnia obsługę prawną również w języku angielskim.

Siedziba Kancelarii mieści się w samym centrum zabytkowej, toruńskiej starówki - w bliskim sąsiedztwie Sądu Okręgowego i Rejonowego, Rynku Staromiejskiego, Ratusza oraz Domu Kopernika.

zdjęcie Arkadiusz Pietrzak

Cedant arma togae (łac.)
Niech oręż ustąpi przed togą

Cyceron

O MNIE

adwokat
Arkadiusz Pietrzak

Jest absolwentem kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie złożył egzamin magisterski, w ramach którego obronił pracę magisterską pt. „Kara śmierci jako środek zwalczania przestępstw, w ujęciu komparatystycznym” uzyskując ocenę bardzo dobrą (2012 rok). Odbył staże w kancelarii notarialnej oraz w sądzie powszechnym. Aplikację adwokacką (2013-2015) odbył przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu, doskonaląc umiejętności zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich w Toruniu. Działa na rynku usług prawniczych od 2013 roku. W trakcie przygotowywania do wykonywania zawodu adwokata współpracował z licznymi kancelariami adwokackimi m.in. z Torunia, Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Lublina reprezentując wiele podmiotów w licznych sprawach przed Sądami oraz innymi podmiotami. Następnie złożył zawodowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym (2016 rok) i od tego czasu prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.

Posiada również uprawnienia mediatora m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i karnych. Jest stałym mediatorem przy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Bierze udział w licznych szkoleniach zawodowych z różnych dziedzin prawa, nieustannie poszerzając swój zasób wiedzy o najnowsze rozwiązania prawne.

W wykonywaniu swoich czynności zawodowych, kieruje się przede wszystkim treścią złożonego ślubowania:
"Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej."

Prywatnie interesuje się historią, geopolityką, ekonomią.

SPECJALIZACJE

Prawo cywilne


 

Prawo karne i wykroczenia


 

Prawo gospodarcze


 

Prawo rodzinne i opiekuńcze


 

Prawo spadkowe


 

Prawo administracyjne


 

Prawo pracy


 

Prawo ubezpieczeń społecznych


 

Windykacja należności


 

Odszkodowanie


 

Służebność


 

Umowy


 

Mediacja


 

KONTAKT

Zapraszam do nawiązania współpracy.

Telefon: + 48 608 749 512 
E-mail:


Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Pietrzak z siedzibą w Toruniu, ul. Ducha Świętego 20 lok. 5, 87-100 Toruń. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
adw. Arkadiusz Pietrzak
ul. Ducha Świętego 20 lok. 5 (III piętro)
87-100 Toruń
Telefon: + 48 608 749 512
E-mail:


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 8.00-18.00
(możliwość umówienia spotkania w innych godzinach oraz w soboty)
 
  QR Code Orły Prawa 2021 Orły Prawa 2020