BLOG

https://www.rp.pl/Firma/310089956-UODO-nie-mozna-rekrutowac-pracownika-przez-Facebooka.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-08 23:48:36


https://www.rp.pl/Prawo-karne/310089946-Kto-zazyl-narkotyk-nie-moze-byc-skazany-za-jego-wczesniejsze-posiadanie.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-08 23:47:44


https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/system-dozoru-elektronicznego-obejmie-wiecej-skazanych,310206.html?utm_source=facebook.com

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-08 23:44:38


https://www.prawo.pl/zdrowie/wysokosc-odszkodowania-za-zle-przeprowadzona-operacje-w-polsce,308996.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-06 18:16:45


https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/koncza-sie-prace-nad-zmianami-w-kodeksie-karny-rezygnacja-z-kary,309672.html?utm_source=facebook.com

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-06 17:37:06


https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/oskarzyciel-posilkowy-odmowa-sadu-do-zaskarzenia,308378.html?utm_source=facebook.com

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-05 02:25:48


https://www.rp.pl/Konsumenci/310049952-Trybunal-UE-sprzedajac-rzeczy-w-Internecie-nie-stajemy-sie-przedsiebiorca.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-05 01:21:26


https://www.radiozet.pl/Motoryzacja/Myjesz-samochod-na-wlasnej-posesji-Uwazaj-mozesz-dostac-mandat

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-10-02 22:12:02


https://www.rp.pl/Prawo-drogowe/309269969-Od-1-pazdziernika-2018-r-nie-trzeba-bedzie-wozic-dowodu-rejestracyjnego-i-OC.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-26 21:15:50


https://www.rp.pl/Nieruchomosci/180929497-Kredyt-frankowy-prawomocnie-uniewazniony-przez-Sad-Apelacyjny-w-Warszawie.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-26 18:01:39


https://tech.wp.pl/jak-rodo-wplynelo-na-uciazliwych-telemarketerow-6296690108000385a

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-19 23:16:52


https://www.prawo.pl/prawo/jaka-kara-za-cofniecie-licznika-zmiany-od-2019-roku,300039.html?utm_source=facebook.com

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-18 21:46:22


http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1261819,tsue-odzyskiwanie-dlugow-z-pomoca-nakazu-zaplaty-opartego-na-wekslu.html?utm_source=dlvr.it

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-17 22:32:43


https://www.rp.pl/Prawo-dla-samorzadow/309119919-Samorzadowy-hol-na-parking-pod-lupa-prokuratury.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-13 09:39:42


Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, termin przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu opłat likidacyjnych wynosi 10 lat dla umów rozwiązanych przed 09 lipca 2018 roku. Natomiast do umów rozwiązanych po tej dacie zastosowanie ma nowy 6-letni termin przedawnienia.

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-13 08:44:56


https://www.wp.pl/?s=moto.wp.pl/sgwpsgfirst-6294557092583553a

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-09-12 22:34:57


https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/308299951-Jak-przewiezc-drona-samolotem-i-latac-nim-bezpiecznie.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-30 08:22:19


http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1234166,krajowy-system-cyberbezpieczenstwa-nowe-przepisy-juz-obowiazuja.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-29 23:59:01


https://www.rp.pl/Kadry/308269988-Obnizenie-wieku-pracownikow-mlodocianych.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-29 23:17:33


http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1232747,zmiany-w-rozliczaniu-wydatkow-na-zakup-i-utrzymanie-samochodow-sluzbowych.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-29 16:59:15


Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio, przez okres co najmniej 10 lat - sąd może wówczas orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Oznacza to, że po wyrażeniu zgody przez sąd - można prowadzić wyłącznie pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową, uniemozliwiajaca u więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-26 22:16:59


http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1227559,pcc-wymiana-nieruchomosci-pomiedzy-rodzenstwem.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-23 14:39:17


https://www.rp.pl/Prawo-karne/308209943-Kary-za-dopalacze-w-ustawie-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-22 10:27:13


Zgodnine z przepisami prawa, kierującemu pojazdem zabrania się m.in:
- oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
- używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;
- pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
- ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urz więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-08 14:15:49


Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym m.in. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC, a także na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

Praco więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-08-02 21:16:41


Roszczenie powiatu - powiatowego urzędu pracy o zwrot środków pochodzących z Funduszu Pracy, przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej, przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty tych środków (art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018 r.

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-30 01:30:22


Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych ICT Law Review nr 1/2013

Spam jest to niechciana poczta elektroniczna, którą ciągle otrzymujemy. Słowo to dosłownie oznacza mielonkę. Istnieje wiele jego rodzajów. Dla przykładu najpowszechniejszy jest spam komercyjny. Wyróżniamy dwa systemy wysyłania spamu – Opt-in i Opt-out. Spam obniża jakość pracy osób zatrudnionych oraz zabiera cenny czas pracy. W wielu krajach wprowadzono specjalne uregulowania prawne w odpowiedzi na zagrozeni s więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-20 19:23:11


I. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych). Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści art. 10 w zw. z art. 7, art. 42 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


II więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-18 00:57:00


Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku (17.07.2018), uznał iż:
1) art. 17 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, ze zm.),
2) art. 5 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, ze zm.),
3) art. 15 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, ze zm.)

− w zakresie, w jakim nie czynia aktu abolic więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-18 00:34:42


Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a § 1 k.k.

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-16 00:18:42


Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, kodeks karny zna jedynie postać umyślną przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - art. 178a § 1 k.k. Działanie nieumyślne nie jest zatem penalizowane przez polską ustawę karną.

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-15 23:56:51


1. W sprawie o wydanie wyroku łącznego sąd odwoławczy może orzec po raz pierwszy karę łączną, gdy w pierwszej instancji został wydany zaskarżony apelacją wyrok łączny, orzekający karę na bazie określonych skazań oraz umarzający postępowanie na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie.

2. Nie jest także wykluczone orzeczenie przez sąd odwoławczy kary łącznej w oparciu o skazania, które nie były podstawą orzeczenia kary łącznej przez sąd pierwszej instancji. więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-15 22:41:38


Art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 3 w związku z art. 13 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

(Wyrok TK z dnia 11 lipca 2018 r.)

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-13 00:11:04


​1. Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

2. Termin przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złozone niezwlo więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-11 20:49:59


​Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanow więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-07-05 13:29:58


Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) - własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

(Uchwała składu 7 sędziow Sadu Najwy więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-06-23 19:55:17


​Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

(Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r.)

udostępnij: Whatsapp Facebook Google Plus
data dodania: 2018-06-23 19:38:03


Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
adw. Arkadiusz Pietrzak
ul. Ducha Świętego 20 lok. 5 (III piętro)
87-100 Toruń
Telefon: + 48 608 749 512
E-mail:


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 8.00-18.00
(możliwość umówienia spotkania w innych godzinach oraz w soboty)
 
  QR Code