BLOG

Jak wskazuje się w orzecznictwie, w odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy przez powoda, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu. Podobnie za stronę przegrywającą sprawę należy także uważać pozwanego, który w toku procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda, wymagalne w chwili wytoczenia powództwa. Oznacza to, że jeżeli po wytoczeniu powództwa, dłuznik dokona spłaty częściowej bądź całości zobowiązania - nie powinno to mieć wpływu na orzeczenie Sądu o kosztach procesu.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-10-30 10:51:50


Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
adw. Arkadiusz Pietrzak
ul. Ducha Świętego 20 lok. 5 (III piętro)
87-100 Toruń
Telefon: + 48 608 749 512
E-mail:


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 8.00-18.00
(możliwość umówienia spotkania w innych godzinach oraz w soboty)
 
  QR Code Orły Prawa 2021 Orły Prawa 2020