BLOG

Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym m.in. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC, a także na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Co więcej, pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

1) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków;

2) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków;

3) 30 l - przy pracach niewymienionych w pkt 1 i 2.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-08-02 21:16:41


Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
adw. Arkadiusz Pietrzak
ul. Ducha Świętego 20 lok. 5 (III piętro)
87-100 Toruń
Telefon: + 48 608 749 512
E-mail:


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 8.00-18.00
(możliwość umówienia spotkania w innych godzinach oraz w soboty)
 
  QR Code Orły Prawa 2021 Orły Prawa 2020