Prawo karne i wykroczenia

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • Dozór elektroniczny,
 • Odroczenie  kary pozbawienia wolności,
 • Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności,
 • Wyrok łączny,
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • Sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia,
 • Sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • Sporządzanie apelacji,
 • Sporządzanie zażalenia np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania,
 • Wniosek o skrócenie stosowania środka karnego,
 • Wcześniejsze zatarcie skazania,
 • Wniosek o wznowienie postępowania,
 • Kasacja, 
Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
adw. Arkadiusz Pietrzak
ul. Ducha Świętego 20 lok. 5 (III piętro)
87-100 Toruń
Telefon: + 48 608 749 512
E-mail:


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 8.00-18.00
(możliwość umówienia spotkania w innych godzinach oraz w soboty)
 
Orły Prawa 2020 Orły Prawa 2021 Orły Prawa 2022