E-Porady

E-Porady Prawne

Po przesłaniu zapytania w zakresie porady prawnej za pośrednictwem niniejszego formularza, w odpowiedzi zostanie przedstawiona kwota wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej. Po akceptacji kwoty i dokonaniu zapłaty zostanie przedstawiona odpowiedź co do przedstawionego problemu prawnego.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Pietrzak z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00-891 Warszawa. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    + 48 608 749 512