Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za:
  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki przy pracy
  • błędy medyczne w związku z działalnością przedsiębiorstwa, w związku z działalnością gospodarstwa rolnego
  • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

+ 48 608 749 512