Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Pomoc prawna w zakresie prawa materialnego i procesowego
  • Zaskarżanie decyzji administracyjnych
  • Skarga na bezczynność organów administracji publicznej
  • Zaskarżenie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, aktów prawa administracji rządowej
  • Reprezentacja przed Sądami i organami administracji publicznej
  • Zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

+ 48 608 749 512