Prawo Cywilne

Prawo cywilne

Własność i inne ograniczone prawa rzeczowe:
 • Zastaw
 • Użytkowanie
 • Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
 • Zaniechanie naruszeń
 • Wydanie rzeczy
 • Stwierdzenie nieważności złożonego oświadczenia woli (pozorność, błąd, podstęp, groźba)
 • Wyzysk
 • Potrącenie
 • Odnowienie
 • Zwolnienie z długu
 • Skarga pauliańska
 • Postępowanie grupowe pozwy zbiorowe
 • Polisolokaty
 • Umowy kredytowe w walutach obcych (np. we frankach szwajcarskich)
 • Zasiedzenie
 • Upadłość konsumencka
 • RODO
 • Prawo autorskie
 • Prawo konsumenckie (np. reklamacje, niedozwolone klauzule umowne)
 • Skarga kasacyjna
 • Wniosek o wznowienie postępowania

+ 48 608 749 512