Prawo karne

Prawo karne i wykroczenia

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • Dozór elektroniczny
 • Odroczenie kary pozbawienia wolności
 • Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności
 • Wyrok łączny
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • Sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia
 • Sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • Sporządzanie apelacji
 • Sporządzanie zażalenia np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania
 • Wniosek o skrócenie stosowania środka karnego
 • Wcześniejsze zatarcie skazania
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Kasacja

+ 48 608 749 512