Prawo pracy

Prawo pracy

  • Przywrócenie do pracy
  • Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
  • Opiniowanie i sporządzanie umów o pracę
  • Sprostowanie świadectwa pracy

+ 48 608 749 512