Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Rozwód
 • Separacja
 • Zniesienie wspólności majątkowej
 • Alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Rozdzielność majątkowa
 • Sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy opiekuńcze
 • Kontakty z dziećmi (ustalenie, ograniczenie lub zakazanie)
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Opieka
 • Kuratela
 • Zarząd majątkiem małoletniego

+ 48 608 749 512