Służebność

Służebność

Służebności gruntowe, osobiste, przesyłu:
  • drogi koniecznej
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
  • ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego

+ 48 608 749 512